Překlady
osobních dokladů

Překlady
obchodního charakteru

Překlady
právních textů

Vítám vás
na svých stránkách!

Jmenuji se Anna Likinová a jsem soudní tlumočnicí jazyka českého, ruského a běloruského, jmenovaná rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2003 č.j. Spr 871/2003 a Rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 1.12.2004 č.j. Spr 4160/2004. V současné době vykonávám svou činnost v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a jsem zapsána v seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů Ministerstva spravedlnosti České republiky (https://tlumocnici.justice.cz).

Provádím překlady úředních listin_ právních předpisů, tlumočím u soudů, na svatbách, na matrikách, poskytuji konsekutivní tlumočení obchodních schůzek. Mé překladu jsou určeny jak pro potřeby orgánů veřejné moci, tak i pro fyzické a právnické osoby za účelem správního/soudního řízení. Mám téměř dvacetileté zkušenosti v překladatelství a tlumočení a ráda se s Vámi o ně podělím.
Samozřejmostí je naprostá diskrétnost, zachování důvěrnosti svěřených informací, jakož i ochrana osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou.

Doufám, že naše spolupráce bude oboustranně výhodná,
dlouhodobá a plodná!

Nabízím Vám

 • překlady a tlumočení z českého do ruského jazyka / soudní ověření
 • překlady a tlumočení z ruského do českého jazyka / soudní ověření
 • překlady z běloruského do českého jazyka / soudní ověření
 • překlady z českého do běloruského jazyka / soudní ověření

Potřebujete pomoc?

Jelikož od vás často dostávám jedny a tytéž otázky, rozhodla jsem zřídit malou online poradnu. Myslím, že bych na některé z nich mohla odpovědět tady.
Žijete v České republice a potřebujete jazykovou – písemnou či ústní – mediaci, kdy jste:
 • přijeli studovat a sháníte úřední („soudní“ nebo tzv. „notářsky ověřený“) překlad za účelem nostrifikace vysvědčení a přijetí na vysokou školu?
 • přijeli pracovat a potřebujete soudní překlad za účelem nostrifikace svého diplomu?
 • přijeli kvůli lásce 😊 a potřebujete přeložit a doložit doklady k uzavření manželství a zajistit tlumočení svatebního obřadu?
 • potřebujete získat / prodloužit povolení k pobytu a požadují po vás soudní překlad osobních dokumentů a dokladů potvrzujících účel pobytu, případně je potřeba tlumočit u výslechu?
 • uzavřeli manželství, narodilo se vám dítě a je potřeba přeložit příslušná osvědčení, získat apostilu pro legalizaci, případně doprovodit na matriku pro vyřešení veškerých náležitostí?
 • kupujete nemovitost a chcete přeložit příslušné smlouvy a další s tím související listiny?
 • chcete založit firmu, sepsat závěť či provést jiný notářský úkon a je potřeba přeložit stanovy, notářský zápis nebo tlumočit u notářského zápisu v notářské kanceláři?
 • byli předvoláni k soudu, na policii, finanční či jiný úřad a potřebujete tlumočníka?

Jste na správné adrese!

Často kladené otázky

Jelikož od vás často dostávám jedny a tytéž otázky, rozhodla jsem zřídit malou online poradnu. Myslím, že bych na některé z nich mohla odpovědět tady.

– Ano, mám. Jsem na seznamu soudních tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR a vykonávám svou činnost v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb.

– Soudní překlad provádí překladatel, který má razítko se státním znakem a je zapsán na seznamu soudních tlumočníku a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR. Soudní tlumočník provádí úřední překlad listin a spojuje svůj překlad s jejich originálem nebo notářsky ověřenou kopií. Čeští soudní překladatelé nejsou oprávněni provádět vidimaci dokladů, proto v případě, že překlad není možné spojit s originálem listiny, je potřeba předložit soudnímu překladateli její notářsky ověřenou kopii.

„Notářský“ překlad vyhotovuje profesionální překladatel, který nemá příslušné oprávnění ministerstva spravedlnosti ani razítko se státním znakem, a proto je nutno, aby jeho podpis ověřil a správnost překladu potvrdil notář. „Notářské“ překlady se obvykle používají v zemích, kde neexistuje pojem „soudní překladatel“ ani příslušný úřední seznam soudních překladatelů.

Moje výhody

 • Mám velké zkušenosti s překlady z nejrůznějších oblastí a zakázky vždy přijímám po pečlivé analýze textu a oboru. Nikdy nepoužívám "strojový" překlad, jelikož žádný program nezabezpečí naprostou správnost textu.
 • Neustále sleduji veškeré změny a novinky v terminologii, která se rozvíjí zároveň s novými technickými prostředky a obchodní sférou. Pravidelně také absolvuji školení a kurzy a prohlubuji znalost svého oboru.
 • Snažím se o maximální vstřícnost vůči zákazníkovi co se týče termínu provedení zadané práce a velice zodpovědně se stavím k dodržení stanovené lhůty. Můžete si být jisti, že svou objednávku obdržíte včas.
 • Garantuji přesnost a správnost překladu při maximálním zachování grafické a stylistické podoby textu.
 • Samozřejmostí je naprostá diskrétnost, zachování důvěrnosti svěřených informací, jakož i ochrana osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou.
 • Jednáte přímo s realizátorem vaší objednávky, aniž byste platili za služby zprostředkovatelů.

Váš dotaz