Ceny a sazby

Svým zákazníkům poskytuji záruku na všechny překlady. V případě nalezení chyby nebo nepřesnosti v písemném překladu bude Vaše žádost projednána prioritně a zdarma.

Překlad je často namáhavou duševní činností, která vyžaduje spoustu času a má naprosto individuální charakter. Proto při zadávání objednávky požaduji zálohu ve výši 50% až 100% z ceny překladu.

V případě zrušení objednávky / odstoupení od smlouvy zákazníkovi bude účtován storno poplatek ve výši ceny již poskytnutého plnění, minimálně však 300,-Kč v případě písemných překladů.

V případě tlumočení je objednavatel povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek ve výši 0 % při zrušení objednávky víc než 7 dní před tlumočením, 10% z ceny objednaného tlumočení, dojde-li k odstoupení od smlouvy v období 2 – 7 dní před dnem, ve kterém poskytování tlumočení mělo být zahájeno, 50 % z ceny objednaného tlumočení, dojde-li k odstoupení v období od 24 do 48 hodin před datem, ve kterém poskytování tlumočení mělo být zahájeno, 100 % z ceny objednaného tlumočení při odstoupení v období 24 hodin předcházejících před zahájením tlumočení, splatné v den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

UPOZORNĚNÍ!

  • Standardní lhůta pro překlad osobních dokladů (rodné listy, oddací listy, konzulární potvrzení atd.) – 3-5 pracovních dnů.
  • Standardní lhůta pro překlad diplomů, plných mocí, pracovních knížek atd. – 5-7 pracovních dnů.
  • Lhůta pro překlad smluv, zakladatelských listin, notářských zápisů atd. – dle domluvy.
  • V případě expresního překladu se účtuje příplatek 50% až 100%.
  • Standardní rychlost překladu rozsáhlejších textů – od 6 do 8 normostran denně.
  • Stálým klientům nabízím zvláštní systém slev.
  • Slevy se nevztahují na rychlý překlad!
Název dokumentu
Cena
Osobní doklady – standardní forma, tj. doklad s jedním kulatým razítkem se státním znakem, bez žádných vložek, příloh, apostil, razítek o vydání pasů, nabývání občanství, přihlášení k pobytu atd., v případě výskytu shora uvedených doplnění se cena stanoví individuálně, v závislosti na jejich počtu a čitelnosti. 
od 400,- Kč / doklad
Diplomy
od 400,- Kč / doklad
Dodatky k diplomům
od 450,- Kč / normostrana
Plné moci, výpisy z účtů
od 450,- Kč / normostrana
Pracovní knížky
od 450,- Kč / normostrana
Překlady zakladatelských listin, smluv, dohod, notářských zápisů atd.
od 450,- Kč / normostrana
Tlumočení, minimální doba tlumočení 2 hodiny. *
1000,- Kč / hodina
* Náhrada za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem se účtuje podle Vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
 

Váš dotaz